Regelgeving BHV
 

BHV: van Bedrijfs- naar Basishulpverlening

Er komt een nieuwe regeling aan die de veiligheid moet vergroten op alle plekken waar mensen samenkomen.
We gaan van Bedrijfshulpverlening naar Basishulpverlening.

Wat veranderd er?
Bedrijfshulpverlening (BHV) wordt basishulpverlening (BHV). Bij basishulpverlening gaat het niet alleen om hulpverlening op de werkplek, maar ook om hulpverlening aan aanwezige personen in (niet-)bouwwerken. Basishulpverlening wordt geboden in de periode voordat professionele hulpdiensten aanwezig zijn. Het kan gaan om:

  • het beperken van een (beginnende) brand;
  • het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • de evacuatie van personen.

De verantwoordelijke (werkgever of eigenaar/gebruiker van een (niet-)bouwwerk) is verplicht een risico-inventarisatie uit te voeren voor de basishulpverlening. Hiervoor wordt een digitaal hulpmiddel ontwikkeld.

Wie gaat dat merken
De nieuwe veiligheidsnorm geldt niet alleen voor fabrieken, winkels, zorginstellingen, grote evenementen, stationsgebouwen, kantoren, musea en bedrijfsverzamelgebouwen, maar bijvoorbeeld ook voor clubhuizen van sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, kerken, scoutingclubs en kleine evenementen. In de praktijk blijkt dat met name kleinere organisaties hun noodhulp nog niet op orde hebben. Er is dus werk aan de winkel.

Voor wie?
> Werkgevers
> Eigenaars/gebruikers van bouwwerken en niet-bouwwerken

Over de nieuwe regeling


Wat doet een BHV’er

Een BHV’er is een medewerker of vaste vrijwilliger die in actie komt als er een incident is. BHV’ers zijn opgeleid om het pand of terrein te ontruimen, EHBO te verlenen en beginnende brandjes te blussen. Als ambulancepersoneel, brandweer of politie erbij komen, nemen zij de regie over.

Wat verandert er precies
Op dit moment is BHV alleen nog verplicht voor bedrijven. Maar dat gaat veranderen. Overal waar groepen mensen samenkomen, ook al is het niet elke dag, moet de interne noodhulp geregeld zijn. Denk aan sportclubs, vrijwilligersorganisaties, scouting, kerken en kleine evenementen.

Zo simpel is het
Goede Basishulpverlening hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Hoe eenvoudig of uitgebreid het is, hangt van een paar dingen af:

Een goed BHV-plan, daar wordt iedereen beter van!

De nieuwe regeling betekent huiswerk voor veel organisaties. Daarom wordt met steun van het Ministerie van SZW een boekje uitgebracht met goede praktijken. Voorbeelden die laten zien dat Basishulpverlening echt niet ingewikkeld en duur hoeft te zijn. Is uw noodhulp goed geregeld? Heeft u simpele of creatieve oplossingen gevonden? Via de website van VeiligheidNL kunt u uw kennis en ervaring delen, waarmee u kans maakt op een van de twaalf prijzen. De hoofdprijs is een bedrag van € 4000, te besteden aan BHV. Tevens worden elf prijzen van € 250 BHV-tegoed uitgereikt.

» Ga naar goede-bhv-praktijken.nl


Wanneer?
Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.